Óvodai dajka

OKJ. száma: 32 140 01

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az Óvodai dajka az óvodáskorú gyermek nevelését ellátó intézményben az óvodapedagógus irányításával végzi gondozó-nevelő munkáját. Közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el. Munkáját a gyermek napirendjéhez igazodva, önállóan szervezi és végzi, a titoktartás kötelezettségének betartása mellett.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • az óvodapedagógussal való együttműködésre
 • a személyi gondozási, higiénés szokások kialakításában az öntevékeny cselekvésre
 • az étel előkészítésére, az étkezés higiénéjének megteremtésére
 • a gyermek tevékenységének aktív segítésére
 • munkavédelmi előírások betartására
 • a beteg gyermek ápolására

FEOR száma: 5320

FEOR megnevezése: Egészségügyi, oktatási szolgáltatási foglalkozások (pl. segédápoló, beteghordó, műtőssegéd, dajka)

A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)

 • Óvodai dajka

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

 • Általános iskolai végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági

Követelménymodulok:

 • 11470-12 Óvodai nevelési feladatok
 • 11471-12 Óvodai gondozási feladatok
 • 11472-12 Óvodai munkajog, munkavédelem
 • Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 480
 • Elméleti képzési idő aránya: 60%
 • Gyakorlati képzési idő aránya: 40%